Welkom!

Telelogopedie voor kinderen


Mijn naam is Nawal en ik ben een logopedist met een passie voor het helpen van kinderen in hun taal- en spraakontwikkeling. Op deze website vindt u informatie over mijn diensten, werkwijze en vergoedingen. Ik nodig u uit om verder te verkennen en neem gerust contact met mij op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.


Over Mij


Ik geef naast fysieke logotherapie ook online logopedie. Met een achtergrond in diverse settings, waaronder (speciale) basisscholen en logopediepraktijken, heb ik waardevolle ervaring opgedaan in het werken met kinderen van verschillende leeftijden en met diverse spraak- en taalbehoeften. Mijn focus ligt op het bieden van online logopedische ondersteuning aan kinderen tussen 3,5 en 18 jaar oud. Als geregistreerd lid van het Kwaliteitsregister Paramedici en als lid van zowel de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) als een kwaliteitskring en ZZP-erindezorg, ben ik toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zorg en blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.Samen werken we aan de communicatieve groei en het welzijn van uw kind!


Diensten


Als logopedist lever ik online logopedie aan kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 18 jaar. Mijn focus ligt op het aanpakken van diverse aspecten van taal- en spraakontwikkeling, waaronder:


Taalproblemen


Taalontwikkeling bij kinderen verloopt vaak in verschillende tempo's, en sommige kinderen kunnen moeite hebben met het bijbenen van hun leeftijdsgenoten. Taalproblemen kunnen zich uiten in een beperkte woordenschat, moeite met zinsbouw, of problemen met het begrijpen van complexe taalstructuren.Als logopedist werk ik samen met ouders om de specifieke taalproblemen van hun kind te identificeren en een behandelplan op maat op te stellen. Mijn benadering omvat het gebruik van speelse activiteiten, oefeningen en spelletjes om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Door middel van gerichte interventies richt ik me op het bevorderen van de woordenschatuitbreiding en het aanleren van strategieën om complexe taalstructuren beter te begrijpen.
Door regelmatig te evalueren en bij te sturen, streven we ernaar om meetbare vooruitgang te boeken in de taalontwikkeling van uw kind.
Mijn doel is om uw kind te helpen zelfverzekerder te communiceren en beter te kunnen deelnemen aan sociale interacties en activiteiten.


Spraakproblemen


Spraakproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder articulatiestoornissen of fonologische stoornissen.Een articulatiestoornis doet zich voor wanneer een kind moeite heeft met het correct produceren van specifieke klanken, zoals 'r', 's', of 't'. Dit kan resulteren in vervormde of onduidelijke uitspraken van bepaalde klanken.Een fonologische stoornis heeft betrekking op problemen met de fonologische regels of patronen van een taal, wat resulteert in systematische fouten in de spraakproductie. Dit kan leiden tot consistent verkeerde uitspraken van bepaalde klanken of klankpatronen in woorden en zinnen.Als logopedist werk ik samen met kinderen om hun spraakverstaanbaarheid te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ouders worden betrokken bij de therapie om de voortgang te ondersteunen en om thuis oefeningen en strategieën te implementeren.Samen streven we ernaar om de spraakvaardigheid van uw kind te verbeteren en zijn communicatieve competentie te vergroten.

Afwijkende Mondgewoonten


Afwijkende mondgewoonten, zoals duimzuigen, tongpersen en mondademhaling, kunnen leiden tot spraak- en gebitsproblemen.
Deze gewoonten kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van de mondmotoriek en de stand van het gebit.
Als logopedist help ik bij het identificeren en aanpakken van deze gewoonten. Door middel van oefeningen en technieken help ik kinderen om deze gewoonten af te leren en een gezonde mondmotoriek te ontwikkelen.Ouders spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van hun kinderen bij het afleren van afwijkende mondgewoonten.
Door samen te werken streven we ernaar om blijvende verbeteringen te zien in de mondmotoriek en spraakontwikkeling van uw kind.
Ik bied ook begeleiding en ondersteuning aan ouders om eventuele terugval te voorkomen en het behaalde resultaat te behouden.Graag help ik uw kind om gezonde mondgewoonten aan te leren en zijn spraakontwikkeling te optimaliseren.

Beginnende Geletterdheid


Beginnende geletterdheid legt de basis voor het succes van uw kind op school en in het leven. Het omvat vaardigheden zoals letterherkenning, klankbewustzijn en het begrip van geschreven taal.Als logopedist ondersteun ik de geletterdheidsontwikkeling door middel van klankbewustzijnactiviteiten.
Mijn doel is om uw kind te helpen een sterke basis te leggen voor lezen, schrijven en taalbegrip. Ik werk samen met ouders en leerkrachten om een stimulerende leeromgeving te creëren waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Door samen te werken aan de geletterdheidsontwikkeling van uw kind, leggen we een stevige basis voor zijn academisch succes en levenslange leermogelijkheden.

Pragmatische Problemen


Pragmatiek verwijst naar het gebruik van taal in sociale contexten, zoals het voeren van gesprekken, het begrijpen van non-verbale signalen en het nemen van beurten in een gesprek.Kinderen met pragmatische problemen kunnen moeite hebben met het adequaat toepassen van deze vaardigheden in verschillende situaties. Mijn doel is om uw kind te helpen effectiever te communiceren en succesvolle sociale interacties aan te gaan.Ouders worden aangemoedigd om thuis situaties te creëren waarin hun kinderen kunnen oefenen met het toepassen van geleerde vaardigheden in echte sociale situaties.Mijn streven is om uw kind te helpen zich zelfverzekerder te voelen in sociale situaties en beter in staat te zijn om succesvolle relaties op te bouwen.

Kinderstem


Stemstoornissen bij kinderen kunnen zich uiten in heesheid, schorheid, of een andere afwijking in de stemkwaliteit.Als logopedist bied ik begeleiding en therapie om de stemkwaliteit van uw kind te verbeteren en stemproblemen te verminderen.
Mijn aanpak omvat stemhygiëneadvies, stemoefeningen en stemcoaching om een gezonde en effectieve stem te ontwikkelen.
Ik werk samen met kinderen om hen bewust te maken van gezonde stemgewoonten en om schadelijke gewoonten aan te pakken.
Ouders worden betrokken bij de therapie om de voortgang te ondersteunen en om thuis oefeningen en strategieën te implementeren.Mijn doel is om uw kind te helpen een heldere, sterke stem te ontwikkelen en zijn zelfvertrouwen in spreken te vergroten.

Werkwijze


Ik bied telelogopedie aan via het geavanceerde software TinyEYE. TinyEYE biedt kinderen en hun ouders de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hoogwaardige logopedische zorg vanuit het comfort van hun eigen huis. Dit is hoe het werkt:

  • Inloggegevens ontvangen: Ouders en/of scholen ontvangen inloggegevens van TinyEYE waarmee ze toegang krijgen tot het online platform. Deze inloggegevens worden verstrekt na het maken van een afspraak voor logopedische sessies.

  • Intakegesprek: De eerste stap is een intakegesprek tussen mij en de ouder(s). Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag, de medische geschiedenis van het kind en eventuele specifieke zorgen besproken.

  • Onderzoek en diagnose: Na het intakegesprek volgt een onderzoek van de taal- en spraakvaardigheden van het kind. Hierna volgt een diagnose.

  • Doelen opstellen en behandelen: Samen met de ouders worden doelen opgesteld. Vervolgens begint de logopedische behandeling, waarbij ik verschillende technieken en oefeningen gebruikt om de taal- en spraakvaardigheden van het kind te verbeteren.

  • Evalueren: Na een bepaalde periode wordt de voortgang geëvalueerd aan de hand van de gestelde doelen. Wij bespreken de resultaten en passen indien nodig het behandelplan aan.

Vergoeding


TinyEYE heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat logopedie voor kinderen volledig wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars.

Contact


Wilt u uw eigen kind of een ander kind aanmelden? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met mij!

[email protected]

06 39 43 16 71